Op- en aanbouw voor jouw quad

Een van de grote voordelen aan werken met een quad is het feit dat deze in te richten is naar eigen voorkeur. In de sport kan dat gaan om verhouding, andere vering of misschien grotere velgen. In de land-, tuin- en bosbouw gaat het om het verrichten van bepaalde werkzaamheden.

Regelmatig wordt ons gevraagd om een quad in te richten voor het uitvoeren van een bepaalde taak. Veel voorkomende aanvragen zijn onkruidbestrijding,  veegwerkzaamheden (zand, sneeuw) of werkzaamheden op een boerenerf (aanschuiven van voer of mest). Ook op bouw- en festival terreinen worden quads ingezet om snel personen of goederen te vervoeren.

Dit vertaalt zich dan in aanpassingen aan de machine (denk aan handschakeling bij bijv. een handicap). Of op- en aanbouw aan de machine in de vorm van bijvoorbeeld schuiven, maai-installaties of aanhangers.

Op deze manier wordt de quad niet alleen een vervoersmiddel, maar jouw persoonlijke werktuig. Langzaam maar zeker wordt de machine een verlengde van jezelf en een gemis tijdens elke onderhoudsbeurt.