Het bedrag wat je betaald voor het verzekeren van jouw quad wordt bepaald door een aantal verschillende factoren:

De gekozen dekking
Natuurlijk is een allrisk dekking duurder, deze verzekering kent ook bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld voor de dekking van diefstal moet je quad een gekeurd slot hebben van minimaal ART 4 niveau.

Het gewicht van je quad
De hoogte van het verzekeringsbedrag wordt hierdoor bepaald. In de regelt geldt: hoe zwaarder de quad, hoe groter de schade zou zijn bij een ongeval.

Schadevrije jaren
Hetzelfde als bij autoverzekeringen telt het aantal schadevrije jaren ook mee met de hoogte van de premie voor je quad. Hoe meer schadevrije jaren, hoe lager de premie is.

Je leeftijd
Vaak betalen jongere bestuurders meer premie dan de oudere bestuurders, omdat ze gemiddeld gezien meer schade veroorzaken.

Je woonplaats
Net als bij autoverzekeringen kan de woonplaats een bepalende factor zijn. Vaak zien we dat in een stad de premie hoger uitvallen, omdat hier meer verkeer is en de kans op ongelukken dus ook groter is.